Συντήρηση καυστήρων

Η Bestoil αναλαμβάνει υπεύθυνα τον καθαρισμό και την συντήρηση του καυστήρα σας, εξασφαλίζοντας σας οικονομία, λιγότερη ρύπανση και καλύτερη απόδοση.

Η άρτια οργάνωση του σχετικού τμήματος σας εξασφαλίζει:

  1. Εγγύση καλής λειτουργίας για όλη την χειμερινή περίοδο.
  2. Σας εφοδιάζουμε με πιστοποιητικό καθαρισμού
  3. Διενεργούμε τις μετρήσεις του βαθμού απόδοσης του καυστήρα λέβητα – καπναγωγού, εργασία υποχρεωτική από την 30322/1170/1983 υπουργική απόφαση.
  4. Τοποθέτηση φίλτρου πετρελαίου
  5. Τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας
  6. Μελέτη και τοποθέτηση καινούριας εγκατάστασης με ή χωρίς αυτονομία.

Καθαρισμός δεξαμενών

Ο καθαρισμός της δεξαμενής του πετρελαίου είναι απαραίτητος να γίνεται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.

Το πετρέλαιο ως γνωστόν αφήνει πολλά κατάλοιπα με αποτέλεσμα να δημιουργούν κακή λειτουργία του καυστήρα.

Με ένα τηλεφώνημα σας, ειδικά εξοπλισμένο βυτιοφόρο αναλαμβάνει τον καθαρισμό της δεξαμενής σας ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ακόμα και αν υπάρχει πετρέλαιο.

Το ειδικά εξοπλισμένο βυτιοφόρο έχει τη δυνατότητα να αναρροφήσει το πετρέλαιο, να το φιλτράρει και να σας το ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ καθαρό αμέσως με τον καθαρισμό της δεξαμενής σας.